ရုံးခွဲများတည်နေရာ

ရုံးခွဲများတည်နေရာ

ဗွီးရှင်းဖန်း(ဒ်)မြန်မာ

အမှတ်(၁၁)၊ (၃)လွှာ၊ ကန်လမ်း
Royal White Elephant Hotel & Offices
(၁၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
ဖုန်းနံပါတ် - (+၉၅) ၉ ၇၅၀ ၀၆၇ ၀၀၃
အီးမေးလ် - info_visionfundmyanmar@visionfund.org
ရုံးချိန် - နံနက် ၈:၃၀ မှ ညနေ ၅:၀၀

ရုံးခွဲလိပ်စာများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

မှော်ဘီ

အမှတ်(၁၄၉/က)၊ လေထီးလမ်း၊ တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၃ ၀၆၉ ၈၀၆

ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)

အမှတ်(၇၈၉)၊ လောပိတလမ်း/သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉ ၃၆၂

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

ကျောက်ဆည်

အမှတ်(ဘဂ−၅၃)၊ အမှတ်(၆)လမ်းအဆုံးနှင့် ဇီဇဝါလမ်းထောင့်၊ ပေါက်တောတံတားအနီး၊ ဘောဂဝတီရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၉၈၂ ၆၄၀ ၇၇၁

မတ္တရာ

အမှတ်(၂/၁၂၇၇)၊ ဘိုတေဇလမ်းသွယ်(၂)၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၀၈ ၉၄၇ ၈၇၀

မန္တလေး (မြောက်)

အမှတ်(၃၀၂)၊ မြို့ပတ်လမ်းနှင့် ပိတောက်ရွှေဝါလမ်းကြား၊ နန်းဦးလွင်ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၀၂ ၆၉၂ ၆၉၀

ပြင်ဦးလွင်

အမှတ်(ဂ/၂၇၉) ၊ချမ်းအေးသာယာလမ်း ၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၁၂)၊  ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၈ ၈၀၀ ၇၆၃

စဉ့်ကိုင်

အမှတ်(ရ/၁၃၉)၊ ဆင်ရွှေဝါလမ်းနှင့် ခတ္တာလမ်းထောင့်၊ ရန်အောင်မြင်ရပ်ကွက်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၉၆၁ ၅၄၂ ၀၁၂

မန္တလေး (တောင်)

အမှတ်(ဃ/၅၇)၊ ကျွဲဆည်ကန် (၄)လမ်း၊ ၇၈ လမ်းနှင့် ရန်မန်း(၂)လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာယာရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၉၈၅ ၂၀၀ ၆၀၄

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

 

အိမ်မဲ

ခြံအမှတ်(၇၀)၊ ဗညားဓလ (၁၂)လမ်း၊ အထက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ အိမ်မဲမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း -  ၀၉ ၂၅၀ ၈၂၅ ၂၁၆

ဟင်္သာတ

အမှတ်(၃၇၀)၊ ရန်လင်း(၁)လမ်း၊ ကနောင်စုရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၂ ၁၅၈ ၅၃၉

အင်္ဂပူ

အမှတ်(၂/၂၀၃) ရွှေယင်းမာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၇၆၇ ၃၅၀ ၈၇၅

မအူပင်

အမှတ်(၁၅)၊ (၁၀) လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း -  ၀၉ ၂၅၈ ၆၈၃ ၅၃၄

မြန်အောင်

အမှတ်(၁၇)၊ ဘတလင်းကျောင်းကြီးလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၇၆၇ ၅၈၅ ၆၁၄

မြောင်းမြ

အမှတ်(၈)၊ ဗောဓိပင်လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၂ ၇၄၂ ၆၉၀

ပုသိမ်

အမှတ်(၃)၊ မင်းရပ်တန်းလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၀ ၄၃၁ ၀၃၈

ဖျာပုံ

အမှတ်(၁၉)၊ (၆)လမ်း၊ ( ၉) ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၄ ၁၇၇ ၅၀၈

ဝါးခယ်မ

အမှတ်(၈၃)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဆေးရုံရပ်ကွက်၊ ဝါးခယ်မမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၃ ၆၈၀ ၂၁၁

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

 

မုံရွာ

အမှတ်(၂/၆၄)၊ အောင်ရိပ်သာလမ်း၊ အမှတ် (၁) လမ်းနှင့် အမှတ် (၂) လမ်းကြား၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၄၈ ၆၆၇ ၀၇၉

စစ်ကိုင်း

အမှတ် (၉/၂၃)၊ တကောင်းရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉၄၅၇ ၄၅၆ ၉၄၃

ရွှေဘို

အမှတ်(၄)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၄၅ ၉၆၆ ၀၃၂

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

 

ချောက်

အမှတ်(၁၀၆)၊ မဟာအောင်မြေလမ်း၊ အမှတ်(၆)နယ်မြေ၊ အောင်မြေရပ်ကွက်၊ ချောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၄၅ ၂၉၅ ၂၁၀

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

 

မြိတ်

အမှတ်(၁၅)၊ မြေနီလမ်း၊ ကန်ဖျားရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၂ ၆၆၅ ၅၈၂

ပုလော

အမှတ်(၁)၊  ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ပုလောမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၉ ၇၈၇ ၃၁၁ ၃၁၉

ကချင်ပြည်နယ်

 

ဗန်းမော်

အမှတ်(ညပ/၄၂၈)၊ ဦးကြီးထိန်နန်လမ်း၊ အရှေ့ညောင်ပင်ရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၇ ၂၉၃ ၉၈၁

မိုးကောင်း

အမှတ်(နက/၃၇၁)၊ နဝဒေးလမ်း၊ နတ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၇၉၈ ၅၁၀ ၅၇၂

မိုးညှင်း

အမှတ်(နဗ/၁၇)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ နတ်ကြီးကုန်း(ဗမာ)ရပ်ကွက်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၇ ၆၉၁ ၁၄၀

မြစ်ကြီးနား

အမှတ်(၂၇၅)၊ စံပြလမ်း၊ တပ်ကုန်းအရှေ့မြောက်ရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြိုနယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၈၃ ၇၄၅ ၃၄၃

ဝိုင်းမော်

အမှတ်(၂၀၂) ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၃ ၃၈၂ ၈၂၈

ကရင်ပြည်နယ်

 

လှိုင်းဘွဲ့

အမှတ်(က/၄၅၂)၊ အောင်မြင်သာယာလမ်း၊ (က) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၀ ၁၃၈ ၄၃၃

ဘားအံ

အမှတ်(၇/၁၀၉)၊ မန်းဝင်းမောင်လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၅ ၇၂၆ ၇၈၂

မွန်ပြည်နယ်

 

ဘီးလင်း

အမှတ်(၅၁)၊ အနောက်မင်္ဂလာလမ်း၊ ဖိုးရာဇာရပ်ကွက်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၄၅ ၇၈၇ ၅၇၉

မော်လမြိုင်

အမှတ်(၃၇/ခ)၊ ရဲတန်းလမ်း၊ မောင်ဉာဏ်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၇၇၅ ၅၂၆ ၃၆၇

သံဖြူဇရပ်

အမှတ်(၅၇)၊ ဗိုလ်နေဝင်းလမ်းမကြီး၊ အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြိုနယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၇၆၀ ၄၆၈ ၇၃၃

သထုံ

အမှတ်(၃၄၇)၊ တရုတ်ဘုံကျောင်းလမ်း၊ အောက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၂ ၀၇၈ ၅၂၀

ရခိုင်ပြည်နယ်

 

ကျောက်ဖြူ

အမှတ်(ဒ/၆၃)၊ ရုံးတက်လမ်း၊ အစိုးရရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၀၇ ၃၆၀ ၄၉၀

မြောက်ဦး

အမှတ်(လကစ/၀၀၄၇-ခ)၊ မင်းဘာကြီးလမ်း၊ ကန်လှကန်ရပ်ကွက်၊ လက်ကောက်ဈေးအုပ်စု၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၃ ၄၅၉ ၃၆၈

စစ်တွေ

အမှတ် (၁၀၈)၊ ဦးဥတ္တမလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းကြား၊ ဂေါက်ရှီလမ်း​၊ ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။ 

ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၃ ၄၅၉ ၃၆၅

ရှမ်းပြည်နယ်

 

အေးသာယာ

အမှတ်(၄၈၉)၊ ၅/ဂ၊ အေးသုခလမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ အေးသာယာမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၉ ၈၃၁ ၆၆၄

သီပေါ

လားရှိုး-မန္တလေးလမ်း၊ အပိုင်း (၈)၊ တောင်မြို့ရပ်ကွက်၊ သီပေါမြိုနယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၉၄ ၃၉၉ ၅၉၉

ကျိုင်းတုံ

အမှတ်(၁၄၇) ၊ ငုဝါလမ်း၊ လေဆိပ်လမ်းမ၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၂ ၂၁၈ ၄၁၀

ကျောက်မဲ

နယ်မြေ(၁)၊ ကျောက်တောင်လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၆ ၄၆၅ ၀၉၀

လားရှိုး

အမှတ်(၆)၊ ဘူတာလမ်း၊ အပိုင်း (၄)၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြိုနယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၅ ၆၂၅ ၈၅၆

နောင်ချို

အမှတ်(၅၀)၊ အကွက် (၃)၊ နယ်မြေ (၁၂)၊ ဇီဇဝါလမ်း(အပေါ်)၊ ဘူတာရပ်ကွက်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၈၈၆ ၀၉၂ ၂၃၂

တာချီလိတ်

အမှတ်(၉၁)၊ ပါလျှံ (၂) လမ်း၊ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၀၇၅ ၈၅၄ ၆၂၇

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်နှင့် တိုင်ကြားရန်